Technologia monojonowa

W laboratoriach INWEX opracowana została technologia umożliwiająca rozbijanie struktur minerałów do pojedynczych jonów, a więc do cząstek, które powinny teoretycznie powstawać w każdym procesie dysocjacji. Bez wątpienia dzieje się tak w przypadku pierwiastków silnie reaktywnych, do których należą m.in. sód, potas, magnez, chlor czy fluor. Jednak pierwiastki mniej reaktywne, zwłaszcza metale szlachetne i półszlachetne, m.in. srebro nie łatwo ulegają takiemu procesowi, nawet kiedy tworzone przez nie związki chemiczne charakteryzują się dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Dzieje się tak ze względu na zdolność do tworzenia tzw. klastrów, czyli swoistych polimerów utworzonych przez atomy tego samego pierwiastka lub substancji chemicznej. Klastry posiadają jednolitą strukturę oraz swobodnie przemieszczające się elektrony.
Ze względu na wieloatomową budowę mają znacznie większy rozmiar niż wynikałoby to z wyliczeń fizykochemicznych i modeli cząstek dla wzoru strukturalnego. Dlatego podjęto prace mające na celu rozbicie struktur klastra do monojonów. W wyniku wieloetapowych procesów chemicznych
i/lub elektrochemicznych prowadzonych w środowisku wodnym udało się rozbić strukturę wielu pierwiastków, w tym m.in. srebra w formie monojonowej, trwałych wyłącznie w środowisku wodnym o ściśle określonych parametrach.

Po opuszczeniu lub zmianie tego środowiska pierwiastki te cechuje naturalna skłonność do tworzenia struktur monoatomowych.

Technologia monojonowa jest stosowana w produkcji farmaceutycznej i kosmetycznej, gdzie jej wysoka skuteczność została potwierdzona testami in vitro i in vivo.

Mikroorganizmy otoczone są powłoką śluzu, która chroni je od zagrożeń płynących ze środowiska. Dzięki oddzieleniu tlenu, preparat dezynfekcyjny INWEXOL SILVER 200/50P należy do najbardziej skutecznych substancji przeciwko warstwom biologicznym. Nadtlenek wodoru przenika warstwę śluzu, po czym rozpada się na wodę i tlen. Zwiększenie objętości pęcherzyków gazu w strukturze śluzu powoduje ich rozerwanie i oderwanie od podłoża. Dlatego INWEXOL SILVER 200/50P działa sprawniej niż inne środki dezynfekcyjne (takie jak chlor, dwutlenek chloru, ozon, itp.), gdyż oprócz działania chemicznego, atakuje również fizycznie warstwy biologiczne.

Ponadto po rozpadzie nadtlenku wodoru (H2O2) na wodę i tlen, srebro osadza się na ściankach rur
lub zbiorników pełniąc okresowo funkcje pasywnego zabezpieczenia przed powstawaniem biofilmu.

WŁAŚCIWOŚCI GŁÓWNYCH SKŁADNIKÓW

SREBRO ma właściwości przeciwbakteryjne i grzybobójcze. Hamuje oddychanie bakteryjne, uszkadza replikację komórek bakterii poprzez wiązanie się z bakteryjnym DNA.

W zetknięciu z grzybem, bakterią czy jakimkolwiek jednokomórkowym patogenem srebro działa jak katalizator hamując działanie enzymów, które umożliwiają organizmom jednokomórkowym oddychanie. W rezultacie w ciągu kilku do kilkudziesięciu minut organizmy te giną.

Jony srebra łączą się z mostkami dwusiarczkowymi protein odpowiedzialnych za reprodukcję
i metabolizm mikroorganizmów i dezaktywują je lub wytrącają. Srebro przede wszystkim pełni rolę katalizującą rozpad nadtlenku wodoru, odgrywa również rolę w zwalczaniu patogennych mikroorganizmów.

Srebro jest metalem naturalnie występującym w przyrodzie. Jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Człowiek codziennie absorbuje śladowe ilości srebra, poprzez oddychanie, picie wody i spożywanie żywności. Jako środek antybakteryjny znajduje zastosowanie
w wielu dziedzinach takich jak kosmetologia czy medycyna, gdzie wykorzystywane jest od ponad
4 tysięcy lat. Jest znane, jako naturalny, efektywny, nietoksyczny i łagodny antybiotyk, stosowany
w profilaktyce, a w wielu krajach dostępny, jako suplement diety i składnik kosmetyków.

Bezpieczna dzienna dawka srebra dla człowieka o wadze 50 kg wynosi 0,7 mg.

NADTLENEK WODORU jest bardzo mocnym utleniaczem, niszczącym każdą patogenną mikroflorę -niezależnie od tego czy tworzą ją grzyby, wirusy, czy bakterie. Tlen uwolniony z cząsteczki nadtlenku wodoru działa bezpośrednio na ścianę komórkową mikroorganizmu. Reakcja chemiczna tlenu z molekułami ściany komórkowej prowadzi do ich denaturacji i zniszczenia. Oprócz nasycenia organizmu tlenem atomowym, nadtlenek wodoru utlenia toksyczne substancje, zmieniając ich strukturę chemiczną. Giną przy tym nawet takie patogenne mikroorganizmy jak zarazki cholery czy duru brzusznego, a także spory wąglika – bardzo wytrzymałe w środowisku zewnętrznym. Nadtlenek wodoru jest nietoksyczny i rozkłada się na wodę i tlen atomowy.

Główne składniki preparatu INWEXOL SILVER 200/50P oraz produkty ich rozkładu w stężeniach roboczych są bezpieczne i nie mają skutków ubocznych dla organizmu człowieka oraz zwierząt.